VSSF Årsmöte

Hej,

VSSF genomförde årsmötet 2020 digitalt den 8 juni via Microsoft Teams.

Årsmötet inleddes av Per Gustafson som hälsade alla välkomna och lämnade därefter över till mötets ordförarande Ingmar Lundström.

Föredragningslistan gicks igenom och från den kan vi notera följande:

* VSSF utmärkelser 2019 med utdelning DM/JDM (25m) 2020
   - Årets simidrottare: Erik Persson, Kungsbacka SS
   - Årets simidrottsledare: Presenteras i augusti via hemsidan och sociala medier
   - Årets förening: SK Elfsborg
   - KåPe:s minnesfond: Trine Forss, Skövde SS

* Verksamhetsberättelsen samt årsredovisningen godkändes och med revisionsberättelsen lades dessa till handlingarna.

* Val av förtroendeposter:
   - Ordförande (1 år): Per Gustafson
   - Ledamot (2 år): Anna-Karin Josefson
   - Ledamot (2 år): Lars Sandberg
   - Ledamot (2 år): Mats Sjöqvist
   - Ledamot (2 år): Åsa Laveno
   - Kvarstående ledamöter (1 år):
     Johan Widerberg, Karin Rahm, Lena Palmér och Pierre Johansson Hilbert

* Val av revisorer:
    - Extern revisor: Per Olsson
    - VSSF revisor: Christer Sunrydh
    - VSSF revisor suppleant: Börje Bengtsson

* Val av valberedning
    - Ordförande: Ingmar Lundström
    - Ledamot: Jonas Söderberg
    - Ledamot: Marlene Larsson
    - Ledamot: Ulrike Feldhusen

* Mötet avslutades med digitala blommor till mötesordföranden 

MVH VSSF