Unik möjlighet att söka utbildning för att bli framtidens ledare!

Riksidrottsförbundet har tillsammans med Folkspel tagit fram utbildningen Eldsjäl 2.0 för ledare 18-25 år med fokus och syfte att driva utvecklingsarbete. Utöver utbildning i att bedriva utvecklingsarbete kommer deltagaren även få stöd och vägledning av ett nätverk av mentorer.

Svensk Simidrott har två platser till förfogande för ledare på denna utbildning och söker nu personer som idag är drivande och engagerad ledare inom simidrotten som vill utvecklas i sin ledarroll och vill prova att förverkliga sina idéer kring utvecklingen av verksamheten. Projektet som genomförs under utbildningens gång kan vara riktat mot så väl simidrottsförening som distrikt eller på förbundsnivå.

Sista ansökningsdag är den 23 maj. Mer information samt ansökan hittar ni via denna länk.