UGP 2 (50m) i Varberg 12-13 mars

Pga. många anmälningar till UGP 2 i Varberg ser vi oss tvungna att göra vissa ändringar i programmet. 
Åldersklassen 18+, som inte är en UGP klass och utöver det ordinarie fastställda UGP programmet, kommer därmed att strykas helt.
Beslutet är taget i enlighet med SSFs riktlinjer och vår inbjudan där vi gjorde reservation för begränsningar.

Vi kommer även att ta bort prisutdelningarna. Priserna kommer var och en att få hämta ut vid ett speciellt prisbord när resultatlistan är klar.
PM kommer att skickas ut inom kort.

Hälsningar

VSSF Tävlingskommitté