Funktionärspraktiken förlängs

Tillfällig tillämpning av regel 273

Mot bakgrund av att merparten av alla simtävlingar ställdes in från mars månad 2020 fattade RK i april beslut om att för de som genomgått kurs för att bli tävlings- eller distriktsfunktionär under tiden 2019-11-01—2020-06-30 kunde den obligatoriska praktiken fullgöras under 12 månader. Antalet tillfällen med sanktionerade tävlingar har inte ökat under hösten, snarare tvärtom, och f.n. har de flesta regioner i Sverige totalstopp för all tävlingsverksamhet.

Regelkommittén beslutar därför att för de som genomgått kurs 2019-11-01—2020-11-30 förlängs tiden för fullgörande av den obligatoriska praktiken fram till och med 2021-07-31.

Regelkommittén understryker vikten av att fullgöra praktik inom rimlig tid efter genomgången kurs och uppmanar därför föreningar och distrikt att avvakta med nya kurstillfällen tills möjligheten att fullgöra praktiken förbättras.

MVH SSF via VSSF