Årsrapport 2016 och verksamhets- samt förvaltningsberättelse 2015

Till SSF:s föreningar

Bifogat finns information om hur 2016 års årsrapport (avseende verksamhet 2015) ska fyllas i och sändas till Svenska Simförbundet, senast 30 april, 2016.

Årsrapporten administreras via Riksidrottsförbundets IdrottOnline och för att göra detta behövs administratörsinloggning till IdrottOnline. Saknar föreningen detta, så vänder ni er till RF:s helpdesk och begär registrering av huvudadministratör via webbformulär http://idrottonline.se/Arendeformular-forening/ eller om byte av huvudadministratör är aktuellt då denne inte längre är verksam i föreningen.
(se mer info i bifogad pdf-fil).

För kontakt med IdrottOnlines support, sehttp://idrottonline.se/Support/Kontaktaoss-Foreningar/

För frågor gällande årsrapporten, var vänlig kontakta undertecknad (ej vecka 11-12, ledig för semester)

Ber er också notera!
Simföreningens verksamhetsberättelse och förvaltningsberättelse(resultat- och balansräkning, revisionsberättelse) för 2015 sänds också in senast 30 april, 2016, till Svenska Simförbundet, Heliosgatan 3, 120 30 Stockholm. Båda dokumenten kan bifogas som pdf-fil eller wordfil i årsrapporten men kan också bifogas som filer i e-post till lars.modin@svensksimidrott.se

Inkommer inte verksamhetsberättelsen, förvaltningsberättelsen och föreningsrapporten senast 30 april, 2016, debiteras en förseningsavgift om 500 kronor.

Genomför ni årsmöte i nära anslutning till 30 april eller därefter och behöver viss respit, kontakta lars.modin@svensksimidrott.se och begär anstånd med att sända in verksamhetsberättelse och förvaltningsberättelse. Årsrapport ska däremot sändas in senast 30 april, 2016 oberoende av när årsmötet genomförs.

hälsar
Lars Modin, Svenska Simförbundet – Swedish Swimming Federation

Hej,
VSSF ber er också notera att er verksamhetsberättelse samt förvaltningsberättelse (res och balans) för 2015 skall även skickas in till VSSF via e-post (wordfil/pdf-fil).
Passa även på att uppdatera era e-postadresser till: Föreningen, Ordförande, Kassör, Huvudtränare, Funktionärsansvarig, Tävlingsansvarig samt Utbildningsansvarig.

MVH VSSF