Team Future VT 2015 - Bekräftade deltagare

Hej,

VSSF har fått in bekräftelser på deltagande simmare till våra Team Future läger, 16-18 jan. 2015.

De som inte har bekräftat per den 21 december enligt kallelsen har avanmälts och reserver (gul markerade) har plockats in.

Vi vill ha in bekräftelsen från reserverna senast den 7 januari 2015, därefter tillfrågas nästa reserv.

Ni kan se bekräftade deltagare i nedanstående filer:

TF A Yngre Bekr Delt 20141222

TF B Mellan Bekr Delt 20141222

TF C Äldre Bekr Delt 20141222


MVH VSSF Team Future råd