Tävlingsplanering 2009-2012 - slutlig version

SSF:s simkomitté presenterar tävlingsplaneringen för perioden 2009-2012 i pdf-fil här.

Dokumentet "Tävlingsplanering 2009-2012" börjar gälla från den 1/1 2009.
SSF:s styrelse har beslutat att SM och JSM skall genomföras i försök samt A- och B-finaler från 2009. Denna slutliga version innehåller även ny grenordning för SM och JSM.