SSF Valberedning

SSF:s valberedning ber om förslag från föreningar och SDF

Inför SSF-mötet i Göteborg, 21-22 april då val till förbundsstyrelse, ansvarsnämnd, valberedning och val av revisorer ska genomföras, ber SSF:s valberedning föreningar och SDF om förslag på kandidater senast 27 februari. Läs mer i valberedningens brev, här. Valberedningens brev sändes via e-post till föreningar och SDF den 30 januari, 2012.

MVH SSF gm VSSF