Föreningsrapport 2015 och verksamhets- samt förvaltningsberättelse 2014

" Till SSF:s föreningar

Bifogat finns information om hur 2015 års föreningsrapport (avser verksamhet 2014) ska fyllas i och sändas till Svenska Simförbundet, senast 30 april, 2015.

Föreningsrapporten administreras via Riksidrottsförbundets IdrottOnline och för att göra detta behövs administratörsinloggning till IdrottOnline. Saknar föreningen detta, så vänder ni er till RF:s helpdesk och begär registrering av huvudadministratör via webbformulär http://idrottonline.se/Arendeformular-forening/ eller om byte av huvudadministratör är aktuellt då denne inte längre är verksam i föreningen. Se info i SSF Föreningsrapport_2015

För kontakt med IdrottOnlines support, se
http://www1.idrottonline.se/IdrottOnline/Strukturtom2011/Supportonline/Supportonline/ 

För frågor gällande föreningsrapporten, var vänlig kontakta undertecknad (ej vecka 11, ledig för semester)

Ber er också notera!
Simföreningens verksamhetsberättelse och förvaltningsberättelse(resultat- och balansräkning) för 2014 sänds också in senast 30 april, 2015, till Svenska Simförbundet, Heliosgatan 3, 120 30 Stockholm. Båda dokumenten kan bifogas som pdf-fil eller wordfil i föreningsrapporten men kan också bifogas som filer i e-post till lars.modin@simforbundet.se 

Inkommer inte verksamhetsberättelsen, förvaltningsberättelsen och föreningsrapporten senast 30 april, 2015, debiteras en förseningsavgift om 500 kronor.

Genomför ni årsmöte i nära anslutning till 30 april eller därefter och behöver viss respit, kontakta lars.modin@simforbundet.se och begär anstånd med att sända in verksamhetsberättelse och förvaltningsberättelse. Föreningsrapport ska däremot sändas in senast 30 april, oberoende av när årsmötet genomförs.

MVH Lars Modin, Svenska Simförbundet "


Hej,

VSSF ber er också notera att er verksamhetsberättelse samt förvaltningsberättelse (res- o balansräkning) för 2014, skall även skickas in till VSSF via post eller wordfil/PDF-fil.

Passa även på att uppdatera era E-postadresser till: Föreningens officiella, Ordförande, Kassör, Huvudtränare, Funktionärsansvarig, Tävlingsansvarig samt Utbildningsansvarig.


MVH VSSF