Föreningsrapport 2014 och verksamhetsberättelse samt förvaltningsberättelse 2013

Föreningar - sänd in verksamhetsberättelse och föreningsrapport

2014-02-17 17:33
 
 
Senast 30 april, 2014, ska föreningsrapport för 2014 och verksamhetsberättelse samt förvaltningsberättelse för 2013, vara Svenska Simförbundets kansli tillhanda.

Verksamhetsberättelsen och förvaltningsberättelsen (resultat- och balansräkning) kan också sändas in som wordfil/pdf-fil via e-post till lars.modin@simforbundet.se

Inkommer inte verksamhetsberättelsen, förvaltningsberättelsen och föreningsrapporten senast 30 april debiteras en förseningsavgift om 500 kronor.

Föreningsrapporten administreras via Riksidrottsförbundets IdrottOnline. Information om hur föreningsrapporten ska administreras har sänts ut via e-post till föreningarna den 17 februari se här


VSSF skall också tillsändas verksamhetsberättelsen samt förvaltningsberättelsen (resultat- och balansräkningen) för 2013, senast 30 april via wordfil/pdf-fil till kansli@vssf.nu

MVH SSF & VSSF