Parasimning

Parasimning är en idrott för personer med rörelsehinder, synskador eller utvecklingsstörning. Den skiljer sig inte i någon större utsträckning från simning för personer utan funktionsnedsättning. Simmarna kan starta från vattnet eller från pallen.

Simning är en paralympisk idrott. Information om vilka begrep och ord som används inom parasporten, finns här.  

Mer utförlig information om Parasimning kan ni hitta på Svenska Simförbundets hemsida.

Följande Västsvenska föreningar har parasimning i sin verksamhet, se deras hemsidor för mer information:
Falkenbergs Simklubb 
Föreningen Göteborg Sim 
Föreningen Uddevalla Sim 
Kungsbacka Simsällskap 
Mölndals Allmänna Simsällskap 
Simklubben Elfsborg, Borås 
Simklubben Laxen, Halmstad 
Simklubben S02, Göteborg 
Simklubben Vänersborg 
Varabygdens Simsällskap 
Varbergs Parasportförening 
Åsundens Simsällskap, Ulricehamn