Organisation och Styrelse

VSSF Stadgar

VSSF Utlägg & Reseräkning

VSSF nominering utmärkelser - Simidrottare och/eller simidrottsledare
* Årets simidrottare och/eller simidrottsledare
* Nomineringsperiod: dec t.o.m. jan

VSSF ansökan utmärkelser - Simidrottsförening och/eller föreningsmedlem
* Ansökningsperiod: löpande under året

Minnesfonder inom VSSF distriktet

Policydokument
RF
- Dokumentbank
SSF -
Dokumentbank

VSSF Årsmöte, Ordförande- & Utvecklingskonferens 2018
- Anslaget 13 oktober 2017
Datum: 17 mars
Program: Kl. ____
Plats: Göteborg
Motioner: Senast 1/1 2018, se stadgar
Inbjudan med fullmakt samt röstlängd (_/_) - Word eller PDF
Anmälningslänk (_/_) - Klicka här
Valberedningens förslag (_/_) - Klicka här


E-post till hela Styrelsen
E-post till verkställande utskott (VU)

Ordförande
Karin Rahm
Mob: 070-461 74 72
E-post: karin.rahm@vssf.nu
Vice ordförande
Funktionär ansvarig

Per Gustafson
Mob: 070-987 37 49
E-post: per.gustafson@vssf.nu
Kassör

Mats Sjöqvist
Mob: 073-039 67 71
E-post: mats.sjoqvist@vssf.nu

Sekreterare
Utbildningskommitté
Utmärkelser

Ann-Christin Jarl
Mob: 070-990 49 79
E-post: anki.jarl@vssf.nu

Ledamot
Tävlingskommitté

Johan Widerberg
Mob: 070-348 77 35
E-post: johan.widerberg@vssf.nu

Ledamot
Konstsim & Simhopp

Lena Palmér
Mob: 070-624 42 55
E-post: lena.palmer@vssf.nu
Ledamot
Simkommitté
Lars Sandberg
Mob: 070-601 38 38
E-post: lars.sandberg@vssf.nu
Adj. Personal Magnus Hansson
Tel: 031-205 637
E-post: kansli@vssf.nu

Adj. SSF rep.
(SSF fadder VSSF)

David Lega
Mob: 073-512 34 56
E-post: david@lega.se

Adj. SSF rep.
(SSF fadder VSSF)

Mattias Tuneskog
Mob: 070-616 16 02
E-post: mattias.tuneskog@simforbundet.se

Adj. Vice Utb. ansv.

Johan Runhage
Mob: 070-454 86 80
E-Post: j.runhage@bredband.net

Revisorer

Per Olsson (VSSF extern revisor)
Tel: 031- 260 400
  Christer Sunrydh (VSSF Ordinarie)
Mob: 070-522 09 02
  Monica Grote (VSSF Suppleant)
Mob: 070-658 28 47

Valberedning
2017/2018

Ingmar Lundström (Ordf)
Frillesås
E-Post: ingmar.lundstrom@vssf.nu 
Mob: 070-512 60 60
  Tore Holmefalk
Glommen
Mob: 070-896 06 66
  Jonas Söderberg
Borås
Mob: 070-573 64 72
  Marlene Larsson
Skövde
Mob: 076-369 04 76
Hedersordförande Ingmar Lundström, Frillesås
Hedersledamöter Ralph Ekberg, Göteborg
  Birgit Götenstedt, Otterbäcken
  Hans Hellbrand, Sjömarken
  Ulf Lundin, Göteborg
  Birgitta Mattsson, Mariestad
  Jerry Moberg, Alingsås
  Reine Odell, Västra Frölunda
  Bo Sandqvist, Partille