VSSF Årsmöte

Hej,

Idag den 29 mars hade VSSF Utvecklingskonferens och Årsmöte.

På utvecklingskonferensen var agendan förbundstävlingar och medarrangörsregler, motion och hälsa samt varumärket svensk simidrott.
Bra diskussioner samt samverkansutbyte skedde mellan deltagarna.

Årsmötet löpte i god anda och följande styrelse för verksamhetsåret 2014 valdes:

Ordförande: Niclas Sjöberg (Skövde SS)
Omval 2 år: Annelie Palmqvist (Varberg Sim), Peter Svanberg (SK S02), Helene Johansson (Kungsbacka SS) och Mats Sjöqvist (Trollhättan SS)
Fyllnadsval 1 år: Johan Widerberg (SK Laxen)
Ledamöter med 1 år kvar: Karin Rahm (Mölndal ASS), Thore Arnesen (Mölndal ASS), Ann Mårbrink (Alingsås SLS)

Till valberedning valdes:
Ingmar Lundström (Frillesås), Tore Holmefalk (Falkenberg), Ylva Sirenius (Göteborg) och Jonas Söderberg (Borås)

Ingmar Lundström utsågs till Hedersordförande efter beslut av styrelsen och årsmötet.

Mötet avslutades med att avtacka Ingmar Lundström för hans 14 år som VSSF ordförande och önskade han all lycka till i SSF samt VSSF valberedning.

MVH VSSF Styrelse

Föreningsrapport 2014 och verksamhetsberättelse samt förvaltningsberättelse 2013

Föreningar - sänd in verksamhetsberättelse och föreningsrapport

2014-02-17 17:33
 
 
Senast 30 april, 2014, ska föreningsrapport för 2014 och verksamhetsberättelse samt förvaltningsberättelse för 2013, vara Svenska Simförbundets kansli tillhanda.

Verksamhetsberättelsen och förvaltningsberättelsen (resultat- och balansräkning) kan också sändas in som wordfil/pdf-fil via e-post till lars.modin@simforbundet.se

Inkommer inte verksamhetsberättelsen, förvaltningsberättelsen och föreningsrapporten senast 30 april debiteras en förseningsavgift om 500 kronor.

Föreningsrapporten administreras via Riksidrottsförbundets IdrottOnline. Information om hur föreningsrapporten ska administreras har sänts ut via e-post till föreningarna den 17 februari se här


VSSF skall också tillsändas verksamhetsberättelsen samt förvaltningsberättelsen (resultat- och balansräkningen) för 2013, senast 30 april via wordfil/pdf-fil till kansli@vssf.nu

MVH SSF & VSSF

VSSF Utvecklingskonferens och Årsmöte 2013

Hej,

VSSF tackar deltagande simidrottsföreningar för en givande söndag (17/3).

Under veckan kommer vi att skicka ut materialet som presenterades under utvecklingskonferensen till deltagarna.

Vi ber dock alla simidrottsföreningar att läsa följande redan nu:
Projekt Registrering IdrottOnline

VSSF ber att få tacka Johan Janson för alla år inom styrelsen och hälsar Karin Rahm välkommen.
Styrelsen för verkamhetsåret 2013 hittar ni här!

VSSF gratulerar följande personer och förening till sina utmärkelser under 2012, läs mer här!
Årets stjärnskott - Patrik Löfgren, Mölndals ASS
Årets prestation - Tim Arnesen, Mölndals ASS
Årets ledare: Jonas Söderberg, SK Elfsborg
Årets förening: Mölndals ASS

MVH VSSF Styrelse

VSSF Utvecklingskonferens och Årsmöte 2012

Hej,

Lördagen den 31 mars hade VSSF utvecklingskonferens samt årsmöte. Utvecklingskonferensens material samt VSSFs årsberättelse hittar ni på styrelsens undersida.

Till årsmötesordförande valdes Christer Sunrydh.

Årsberättelsen/Verksamhetsberättelsen lästes igenom samt ansvarsfrihet gavs för styrelsen 2011.

Styrelsen för verksamhetsåret 2012 valdes och formerade sig enligt följande:

Ingmar Lundström - Omval - Ordförande 1 år

Mats Sjöqvist - Kassör - Omval - Ledamot 2 år
Annelie Palmqvist - Nyval - Ledamot 2 år
Peter Svanberg - Nyval - Ledamot 2 år
Helen Johansson - Nyval - Ledamot 2 år

Niclas Sjöberg - Vice ordförande - Ledamot 1 år kvar
Johan Jansson - Ledamot 1 år kvar
Thore Arnesen - Nyval - Ledamot 1 år
Ann Mårdbrink - Nyval - Ledamot 1 år

Adj sekreterare - Magnus Hansson
Adj SSF representant - Anki Jarl

Som ni märker så var det en hel del nyval, detta p.g.a. VSSF ändrade stadgarna förra årsmötet.
I SDFs stadgar fr.o.m. i år så väljs enbart ledamöter in i styrelsen, dvs inga suppleanter väljs.

Till revisorer valdes: Christer Sunrydh och Per Olsson (VSIF - förbundsrevisor) samt till revisorsuppleant Christer Brännfeldt.

Till valberedningen valdes: Anders Granberg (ordförande), Tore Holmefalk, Anki Jarl samt Christina Winberg.

Vid årsmötets början så presenterades VSSFs Utmärkelser för 2011. Premiering av utmärkelserna sker på DM/JDM i Borås.
Årets stjärnskott - Adam Paulsson
Årets prestation - Mattias Carlsson
Årets ledare - Dennis Fredriksson
Årets förening - Mölndals ASS (delades ut på årsmötet)

Övrig utmärkelse
KåPe:s minnesfond - Mattias Carlsson

MVH VSSF

VSSF Utvecklingskonferens & Årsmöte 2012

Hej,

VSSF kallar till en  gemensam Utvecklingskonferens  samt årsmöte 2012. Inbjudan kommer via mail till varje förening. De som inte har mottagit inbjudan var vänlig att kontakta VSSF kansli.

Utvecklingskonferens
Datum: 31 Mars
Klockan: 10.00-15.00 inkl. fika och lunch.
Plats: Lisebergsbyn Kärralund, Göteborg

VSSF Årsmöte 2012
Datum: 31 Mars
Klockan: 15.00-17.00 inkl. fika
Plats: Lisebergsbyn Kärralund, Göteborg

Senaste anmälningsdatum
Fredagen den 23 mars inkl. fullmakterna för årsmötet.

MVH
VSSF Styrelse

SSF Valberedning

SSF:s valberedning ber om förslag från föreningar och SDF

Inför SSF-mötet i Göteborg, 21-22 april då val till förbundsstyrelse, ansvarsnämnd, valberedning och val av revisorer ska genomföras, ber SSF:s valberedning föreningar och SDF om förslag på kandidater senast 27 februari. Läs mer i valberedningens brev, här. Valberedningens brev sändes via e-post till föreningar och SDF den 30 januari, 2012.

MVH SSF gm VSSF

SSF Informerar

Ny hemsida om simidrottsanläggningar

www.simarena.se är namnet på en ny hemsida med information om simidrottsanläggningar. Simförbundet arbetar aktivt för att stödja medlemsföreningarna för att få information, råd eller stöd i arbetet med att skapa förutsättningar för verksamhet i den egna kommunen. Som ett led i detta arbete lanserar vi nu en hemsida som ska fungera som ett stöd till föreningar, kommuner och arkitekter när det gäller att restauera och/eller bygga ny anläggning. En fungerande simhall är en förutsättning för god simidrott.

Gå till hemsidan här.

MVH SSF gm VSSF

VSSF Årsmöte 2011

Hej,

VSSF hade årsmöte den 9 april och Styrelsen för 2011/2012
ser ni här.

Vi återkommer med mer information ang. de framflyttade
Utvecklings-, Kalender- samt Funktionärskonferenserna så fort vi har säkerhetsställt lokaliteterna.

MVH VSSF