Sanktionering av Temporärrace

Runt årsskiftet förbättrades smittoläget och vissa tävlingar tilläts. Sen dess har smittoläget åter förvärrats och förbud för de flesta tävlingar har återinförts. Temporärrace har då åter igen blivit aktuellt och styrelsen har nu åter bekräftat höstens beslut. Styrelsen har också, för att få en enhetlig bedömning i landet, beslutat att Svenska Simförbundet tillfälligt övertar sanktioneringar enligt regel 221 för temporärrace och tävlingar, som arrangeras innan den 31 maj 2021. Sanktion för Temporärrace söks alltså direkt hos Svenska Simförbundet centralt

I nuvarande situation ser Svenska Simförbundet ett stort behov avseende sanktionerade lopp för föreningarnas simmare i träningsmiljön med tider som förs in i Tempus.
Svenska Simförbundet har gjort bedömningen att dessa lopp inte ska ses som en tävling, eftersom syftet är att mäta individuell utveckling vilket gör att loppen ska ses som träningsverksamhet under tävlingsliknande omständigheter.

Vi vill påpeka att genom att ansöka om sanktion för temporärrace åtar sig arrangören att genomföra det enligt konceptet. Det är också arrangören som har det enda och fulla ansvaret att följa de regler och rekommendationer som myndigheterna har utfärdat. 

Kraven hos arrangerade förening under ett Temporärrace är att det sker under träning och i den miljö och endast med de personer som i vanliga fall är närvarande, förutom det minimala antalet funktionärer som behövs, samt att FHM:s rekommendationer och varje regions och kommuns eventuella restriktioner efterlevs.

Utöver FHM:s rekommendationer ska varje förening även garantera att samtliga funktionärer och deltagare ej transporterar sig till verksamheten med allmänna kommunikationsmedel samt att funktionärer använder munskydd.

För temporärrace gäller följande:

- Sanktion söks i Tempus och racets namn ska innehålla ordet temporärrace. Genom att ansöka om sanktion åtager sig arrangören att genomföra racet enligt Simförbundets koncept.

- Eftersom detta inte är någon tävling utses ingen segrare och resultatlistan ska inte innehålla placeringssiffror. (I WG2, markera alla simmarna som ”Utom tävlan”, vilket måste göras innan seedning)

- Samtliga funktionärer ska inneha giltigt funktionärskort, tävlingsledare ska vara distriktsfunktionär.

- Samma person kan inneha funktionerna som tävlingsledare, starter och bandomare. Vändningskontrollanter ska finnas på vändningssidorna. Förslag till bemanning: o En tävlingsledare/starter/bandomare

  • Två tidtagare
  • Två vändningskontrollanter

- Tidtagning kan vara manuell, halvautomatisk eller automatisk.

- Max två simmare per lopp. Fler lopp kan följa på varandra.

- Resultatfil från temporärrace laddas upp i Tempus som vanligt.

 

Läs mer här

För frågor vänligen kontakta Kenneth Magnusson på tfn 010-476 53 09

 

MVH VSSF

Eva Hedbergs stipendium för artistisk idrott

Info om ungdoms- & juniorstipendium

Nu är det en vecka kvar för ansökan/nominering till Eva Hedbergs stipendium för artistisk idrott.

2021 års stipendium kan tilldelas idrottare födda 1998-2007 aktiva inom till exempel gymnastik, simhopp, konstsim, konståkning, voltige, dans.

Nomineringar kan lämnas från den aktive, privatpersoner, klubbar/föreningar, samt nationella och regionala idrottsförbund, för stipendiet 2021 senast 21 mars.

Ansökningsformulär: https://forms.gle/KtL8LpRQxWwwz8AS8

Stipendiat tillkännages den 2 april varje år.

Ni är varmt välkomna både att sprida informationen vidare och/eller nominera lämpliga utövare. Jag tänker att ni har enormt bra koll på vilka framtida stjärnor som finns där ute och som kan behöva lite extra stöd. Bifogat finns även ansökningsinformationen i ett pdf-dokument.

 All the best,

Mikael

_________________________________

C.Mikael Mattsson, PhD

CEO SVEXA

Department of Physiology and Pharmacology,

Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden
& Department of Cardiovascular Medicine
Stanford University, CA, USA
 
Phone: +1 650 272-9208

Skype: c.mikael.mattsson

 

När du skickar e-post till Karolinska Institutet (KI) innebär detta att KI kommer att behandla dina personuppgifter. Här finns information om hur KI behandlar personuppgifter

Sending email to Karolinska Institutet (KI) will result in KI processing your personal data. You can read more about KI’s processing of personal data here

Baskurs Simhopp

Hej,
Svensk Simidrott bjuder härmed in till utbildningen Baskurs Simhopp den 24-25 april. Utbildningen kommer att genomföras digitalt via Zoom/Teams. Se nedan för mer information!
Ni får mer än gärna sprida informationen vidare till andra intresserade.

Bifogat finner ni en inbjudan till denna utbildning.

baskurs simhopp

24-25 april 2021, Digitalt via Zoom/Teams

Utbildningen är grundläggande och riktar sig till tränare och blivande tränare i simhopp. Utbildningen innehåller bl.a. simhoppsmetodik, lektionsplanering och behandlar de mest grundläggande övningarna och teknikerna i simhopp.

För mer information och anmälan klicka här.

Sista anmälningsdagen är söndagen den 11 april.

Hör gärna av er om ni har några frågor eller funderingar.

Med Vänliga Hälsningar,
August Wiklund

Utbildning – Svensk Simidrott
Svenska Simförbundet • Swedish Swimming Federation
Heliosgatan 3, 120 30 Stockholm
utbildning@svensksimidrott.se

www.svensksimidrott.se

Simidrottskonferens 17-19 september 2021

 

Då rådande Coronapandemi tvingade oss att skjuta fram den planerade Tränarkonferensen 2020 så började då ett arbete med en plan B som blev plan C. I detta arbete valde vi även, i hopp om att både frigöra tävlingshelger samt hoppas på en gemensam omstart efter pandemin, att slå samman Simidrottsforum 2021 med den framflyttade Tränarkonferensen 2020 – vilket då ger oss ”Simidrottskonferensen 2021”.

Simidrottskonferensen riktar sig alltså både till dig som tränare och organisationsledare eller liknande. Programmet kommer fördelas på både gemensamma och uppdelade pass samt innehålla utrymme för diskussion och nätverkande.

Arbetet med planerandet av denna konferens pågår nu för fullt, och vi både tror och hoppas på att det kommer vara möjligt att arrangera denna fysiskt, men vi kommer samtidigt att säkerställa en reservplan i form av en digital konferens den aktuella helgen.

Inbjudan med mer information om konferensen, anmälningslänk och ett preliminärt program hittar ni här.

I mitten av maj måste vi slutligen meddela hotellet om vi fortsatt önskar genomföra en fysisk konferens. Vi önskar därför att ni anmäler ert intresse och bokar er plats till konferensen innan dess, så att vi kan planera för den med så aktuella förutsättningar som möjligt. Ni kommer inte att binda er till någon boendekostnad om vi i maj landar i att vi måste ställa om till reservplanen – en digital konferens. Vilket då också kommer medföra en ny konferenskostnad som då kommer aviseras.

Vi kommer löpande under våren att presentera föreläsarna till konferensen via våra kanaler – instagram, facebook och hemsidan.

Här kommer ni alltid hitta all och den senaste informationen - https://www.svensksimidrott.se/Omoss/motesplatser/Simidrottskonferens/

Om ni har några frågor och/eller funderingar så hör av er till – utbildning@svensksimidrott.se

Vi hoppas att vi kommer kunna ses på Simidrottskonferensen i september och att ni vill hjälpa oss att sprida denna inbjudan till era tränare och organisationsledare.

Varmt välkomna!
Svensk Simidrott

 

Licenskurs: Att leda paraverksamhet

Hej,

Svensk Simidrott bjuder härmed in till den digitala licenskursen ”Att leda paraverksamhet” under fem tillfällen i slutet av april. Utbildningen består alltså av fem olika delar och där det krävs att du medverkar vid samtliga fem delar för att kunna räkna denna som en licenskurs. Det är dock även möjligt att enbart anmäla sig till enstaka delar om man så önskar. Utbildningen kommer att genomföras digitalt via Zoom/Teams. Se nedan för mer information!

Ni får mer än gärna sprida informationen vidare till andra intresserade.

________________________________________

LICENSKURS: ATT LEDA PARAVERKSAMHET

20, 22, 24-25, 27 april 2021, Digitalt via Zoom/Teams

Kursen vänder sig till dig som arbetar som simtränare eller organisationsledare oavsett nivå. Utbildningen består av de fem delarna: (1) Kommunikation & hjälpmedel till alternativ kommunikation, (2) Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF), (3) Ett gott bemötande, (4) Tillgänglighet på idrottsanläggningar, samt (5) Planering & Sammanfattning.

Utbildningen är en licenskurs, nivå 3 i utbildningsstegen, dvs. att tanken är att du tidigare gått och blivit godkänd på nivå 2 – Simlinjeinstruktör eller motsvarande. Denna utbildning är öppen för alla, men ifall kursen blir full prioriteras deltagare som gått utbildningen Simlinjeinstruktör. Du kan läsa mer om simningens utbildningsstege här.

VIKTIGT! Var vänlig notera att du som vill kunna räkna denna utbildning som en licenskurs behöver ha 100% närvaro på samtliga fem delar.

Anmäl dig här!

Sista anmälningsdagen är söndagen den 11 april.

________________________________________

Hör gärna av er om ni har några frågor eller funderingar.

Med Vänliga Hälsningar,
August Wiklund

Utbildning – Svensk Simidrott
Svenska Simförbundet • Swedish Swimming Federation
Heliosgatan 3, 120 30 Stockholm

utbildning@svensksimidrott.se

www.svensksimidrott.se

Sanktionering av Covid/Temporär-race

02 mars hade SSF ett infomöte med distrikten, angående sanktion av tävlingar och konceptet Covid-/Temporär-race i synnerhet.
Det råder uppenbart stor tveksamhet ute i landets olika distrikt om dessa "tränings-tävlingar" är ok att genomföra eller inte, bl a med tanke på att man måste ta in ett mindre antal funktionärer i simhallen för att få godkända och registrerade tider.
Smittoläget är dessutom i dagsläget väldigt ansträngt.

Vi avvaktar ytterligare information/dokumentation från SSF innan vi tar beslut om sanktion av Covid-race kan ges efter 1 mars.

Hälsningar
VSSF