Distanscupen 2021-2022 resultat

Distanscupen är klar för denna gång. Totalt har 379 simmare från 10 klubbar deltagit i de fyra distanserna. 

Distanscupen 2021_2022- pristagare

Resultat Distanscupen 2021_2022- FINA

Delresultat hittar ni på hemsidan under fliken Simning och Distanscupen.

Debiteringar för deltagaravgifterna kommer att skickas ut och därefter skickar vi ut prispengarna till respektive simklubb.

BRA JOBBAT ALLA SIMMARE!

Och ett extra tack till Åsa Billström som har sammanställt resultaten i Tempus!

 

 

PÅMINNELSE - VSSF ÅRSMÖTE 21 mars

Härmed kallas medlemsorganisationerna inom Västsvenska Simförbundet till årsmöte.

 

Datum:              Måndagen den 21 mars

Plats:                 Digitalt möte via Microsoft Teams

Tid:                     Kl. 19.00 – 19.05                         Närvaroregistrering

                           Kl. 19.05 – 20.00                         Årsmötesförhandlingar.

Anmälan:

 • Anmäl dig här , senast fredagen den 18/3.
  - Tillgång till årsberättelsen digitalt.
  - Var noga med att er e-postadress i anmälan är korrekt inskriven.
 • Utskick av möteslänk till MS Teams sker senast 20/3.

Kallelse Årsmöte 2022 (inkl föredragningslista, röstlängd och fullmakt)

Valberedningens Förslag inför årsmötet 2022

VÄLKOMNA!

UGP 2 (50m) i Varberg 12-13 mars

Pga. många anmälningar till UGP 2 i Varberg ser vi oss tvungna att göra vissa ändringar i programmet. 
Åldersklassen 18+, som inte är en UGP klass och utöver det ordinarie fastställda UGP programmet, kommer därmed att strykas helt.
Beslutet är taget i enlighet med SSFs riktlinjer och vår inbjudan där vi gjorde reservation för begränsningar.

Vi kommer även att ta bort prisutdelningarna. Priserna kommer var och en att få hämta ut vid ett speciellt prisbord när resultatlistan är klar.
PM kommer att skickas ut inom kort.

Hälsningar

VSSF Tävlingskommitté

 

Giltighetstid funktionärskort förlängd till 2023-03-31

I januari 2021 kom det ut ett meddelande angående funktionärskorten och deras giltighetstid - här kommer en liten påminnelse:

Nuvarande funktionärskort i simning gäller t.o.m. 2022-03-31. FINA har meddelat att sin Technical Congress till maj 2022. Beslut om eventuella ändringar i simregler (kapitel 4 i SSF:s stadgar och tävlingsbestämmelser) tas i detta forum.

Pga av detta har regelkommittén därför beslutat följande:
− att giltighetstiden för nu gällande funktionärskort i simning förlängs till 2023-03-31.
− att nästa nationella regelmöte kommer att arrangeras hösten 2022. 

Funkkort förlängs

 

Utbildningsstöd 2022-2023 - nya riktlinjer

Nytt för i år när det gäller Utbildningsstödet är att det utbetalas per automatik för alla kurser som arrangeras inom Svensk Simidrotts regi. Utbetalning erhålls inom ca 1-3 månader efter avslutad kurs. Föreningar behöver alltså inte skicka in någon ansökan för att erhålla bidraget. Bidrag beviljas dock endast för deltagare som varit närvarande och blir registrerade som godkända på kursen inom 3 månader efter avslutad kurs!

Ansökan för SISU-kursen "Grundutbildning för tränare" görs som innan i IdrottOnline!

Läs mer under fliken Utbildningsstöd här.

Projektstödet är också öppet för ansökningar:

”Projektstöd IF för barn-ungdomsidrott” för perioden 2022-2023 är också öppen.

Syftet med projektstödet denna omgång är att skapa förutsättningar för alla simidrottsföreningar att utveckla sin barn- och ungdomsidrott i enlighet med Strategi 2025. Målsättningen är en idrottsrörelse för fler där det blir vanligare att stanna länge, oavsett förutsättningar och ambition med sitt idrottande. Målgruppen är barn och ungdomar 7–25 år.

I denna period kan man söka stöd inom dessa tre områden:

 • Uppstart, rekrytering och inkludering
 • Trygga och hållbara utvecklingsmiljöer
 • Utbildning via förbundet

Ni hittar all information om Projektstödet IF här.

VSSF ÅRSMÖTE 2022

Härmed kallas medlemsorganisationerna inom Västsvenska Simförbundet till årsmöte.

 

Datum:              Måndagen den 21 mars

Plats:                 Digitalt möte via Microsoft Teams

Tid:                     Kl. 19.00 – 19.05                         Närvaroregistrering

                           Kl. 19.05 – 20.00                         Årsmötesförhandlingar.

Anmälan:

 • Anmäl dig här , senast fredagen den 18/3.
  - Tillgång till årsberättelsen digitalt.
  - Var noga med att er e-postadress i anmälan är korrekt inskriven.
 • Utskick av möteslänk till MS Teams sker senast 20/3.

Kallelse Årsmöte 2022 (inkl föredragningslista, röstlängd och fullmakt)

VÄLKOMNA!

Uttagna simmare till Team Future 22-24 april 2022

Nu äntligen kan vi presentera de som blivit uttagna till Team Future som kommer att hållas i Borås 22-24 april.

Syftet med lägret är att de främsta simmarna i distriktet skall få träffas och träna tillsammans, som en del av Västsvensk simnings framtid.

Vi presenterar nu de som blivit uttagna och i början av vecka 7 kommer respektive klubb att få en inbjudan med mer information samt anmälningsblankett.
Sista anmälningsdag är 25 februari. 

 

Förklaring uttagningar:

Fina poäng efter grenar (man blir uttagen på max 1 gren)
Plus 2 tider efter fina poäng på 100-1500m

 

Utbildningar för 2022

Nu har vi äntligen vågat fastställa alla datum för utbildningar under 2022. Vi har väntat med tanke på pandemin men tror och hoppas att vi nu skall kunna genomföra de utbildningar har inplanerat.

 SIMIDROTTSLEDARE

SIL 1 – kursen är redan startad och den fysiska delen har blivit flyttad till 23–24 april i Göteborg.
SIL 2 – Fysisk träff kommer att bli den 14–15 maj och i Skövde, Scandic Billingen och Skövde Arena - sista anmälningsdag 11 mars.
SIL 3 - Fysisk träff kommer att bli den 20–21 augusti i Göteborg, Scandic Opalen och Valhallabadet - sista anmälningsdag 20 juni.
SIL 4 – Fysisk träff kommer att bli den 5–6 november i Göteborg, Scandic Opalen och Valhallabadet - sista anmälningsdag 5 september.
SIL 5 – Fysisk träff kommer att bli den 7–8 januari 2023 i Göteborg, Scandic Opalen och Valhallabadet - sista anmälningsdag 5 november.


SIMLÄRARUTBILDNING – ersätter SI 2–8

Kursen är uppdelad i 2 delar och man kan välja att gå bara den första delen och sedan vänta med del 2. Dock är att föredra att gå kurserna inom 1 år.
Vill man gå bägge kurser efter varandra så går man in och anmäler sig på två länkar för att säkra en plats.
Godkänd blir man efter att ha gått bägge delar.

Del 1 – Fysisk träff 9–10 april i Göteborg, Scandic Opalen och Valhallabadet - sista anmälningsdag är 27 februari.
Del 2 - Fysisk träff 14–15 maj i Göteborg, Scandic Opalen och Valhallabadet - sista anmälningsdag är 15 mars.


SI 7–13

Kursen är uppdelad i 3 delar. Två fysiska träffar under två och en digital genomgång under två dagar.
Samtliga delar skall genomgås för att bli godkänd.

Del 1 – Fysisk träff 29–30 oktober i Göteborg, Scandic Opalen och Valhallabadet - sista anmälningsdag är 22 augusti.
Del 2 – Digital träff – i slutet av november – bestäms i samråd med deltagarna.
Del 3 - Fysisk träff 7–8 januari i Skövde, Scandic Billingen och Skövde Arena.


Samtliga kurser börjar med ett digitalt Webintro – se utbildningsplan för datum.

All information och anmälningslänkar hittar ni på vår hemsida – www.vssf.nu – utbildningar VSSF.nu | Utbildning

Hälsningar 
VSSF Utbildningskommitté